Política de Qualitat, Medi Ambient i de Seguretat

trabajos montaña con helicoptero operarios trabajando presa montaña trabajadores construyendo pasarela montaña trabajadores construyendo presa montaña trabajos de altura montaña

La Direcció d’INFRAESTRUCTURES DE MUNTANYA manifesta que constitueix la seva voluntat empresarial i objectiu prioritari prestar la màxima atenció en cadascuna de las activitats que executem, en cada decisió que adoptem i en cada acció que realitzem.


IMuntanya promourà la implantació dels principis expressats a continuació com a part del seu compromís amb la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut en el treball i assumirà aquesta filosofia en tots els departaments de l’empresa:


  • - Proporcionar formació i informació per a aplicar a cada lloc de treball procediments que assegurin uns estàndards de qualitat, protecció al medi i prevenció dels danys i deteriorament de la salut.
  • - Acomplir la legislació aplicable i altres acords als que l’empresa estigui voluntàriament acollida, així com als requisits del client quan existeixin.
  • - Prendre les mesures necessàries per a reduir el risc d’impacte ambiental.
  • - Informar i avaluar als proveïdors i subcontractes del nostre compromís amb la qualitat, el medi ambient i la prevenció de la salut.
  • - Revisar periòdicament el procediment que es segueix en la implantació dels principis ambientals, de qualitat i de prevenció de riscos laborals per tal d’assegurar la millora contínua.
  • - Prendre les mesures necessàries per tal de prevenir la contaminació.
  • - Identificar, avaluar i definir els requisits del client, les seues necessitats i expectatives, amb el fi de obtenir una plena satisfacció dels nostres clients, oferint productes que els deixin satisfet.
  • - Controlar de manera sistemàtica tots i cadascun dels factors rellevants dels que depengui la Qualitat dels nostres productes.
  • - Fomentar la comunicació entre els nostres treballadors com instrument i via de sortida de tot el potencial humà.
  • - La direcció d’Infraestructures de Muntanya es compromet a examinar i revisar la seva política de manera periòdica i a comunicar-la a tots els seus treballadors i públic en general.

 

 


 

< Volver