Treballs especials en Muntanya

treballs especials muntanya

Al llarg d’aquests anys hem realitzats diferents tipologies de treballs en la muntanya. Per tal de poder resoldre les necessitats dels nostres clients hem realitzat un conjunt de treballs que per la seva singularitat hem englobat en aquest apartat, són treballs que necessiten de les tècniques aplicades en les nostres especialitats en els treballs, com de la nostra experiència en les ubicacions dels treballs a realitzar. Són treballs especialitzats que permeten unes actuacions en medis d’un alt valor mediambiental, on les nostres tècniques de treball, la nostra maquinària i el nostre esperit de respecte vers la muntanya i els medis naturals en general permeten que fem la mínima afectació al medi i al paisatge.
 
Els treballs aquí ressenyats, engloben diversos treballs des de les correccions hidrològiques amb paraments d’acer ancorats al terreny, que alhora permeten protegir les vies d’accés a la muntanya de l’aportació de materials dels barrancs, en els episodis de precipitacions elevades en intervals de temps concentrats. També englobem treballs de valorització del paisatge; amb la introducció en el medi de miradors en alçada, adequació i creació de senders i rehabilitació d’antigues infraestructures (pous de gel o neu, murs de pedra seca...), així com casetes de visualització de la fauna integrades en l’entorn.

 

TREBALLS ESPECIALS EN MUNTANYA

Correccions hidrológiques

Correccions hidrológiques Correccions hidrológiques

Adecuació de senders

Adecuació de senders Adecuació de senders Adecuació de senders

Miradors en alçada

Miradors en alçada Miradors en alçada

Treballs en cotes altes i de difícil accés

Treballs en cotes altes i de difícil accés Treballs en cotes altes i de difícil accés Treballs en cotes altes i de difícil accés

Instal·lació de hides

Instal·lació de hides Instal·lació de hides Instal·lació de hides

< Volver