Visió, Misió i Valors

trabajos montaña con helicoptero operarios trabajando presa montaña trabajadores construyendo pasarela montaña trabajadores construyendo presa montaña trabajos de altura montaña

Misió

La nostra missió és atendre satisfactòriament les necessitats de construcció d’infraestructures i sistemes de protecció contra riscs naturals i prestar un servei d’adequació d’elements i/o infraestructures en zones de difícil accés per tal de satisfer les necessitats dels nostres clients, que en general aquests buscar un millor benestar social.


Compromesos amb el medi ambient i amb el desenvolupament dels nostres treballadors en les seves competències professionals, el nostre progrés es basa en la diversificació de les nostres propostes de solucions/productes i l’expansió a altres països.


Desenvolupem de forma efectiva el treball, gràcies a la nostra capacitat de gestió i integració dels coneixements adquirits, mitjançant la experiència, visió crítica, informació i formació. El nostre objectiu es aportar el màxim valor afegit al nostres clients.

Visió

La nostra visió és incrementar la nostra presència en mercats exteriors i augmentar el nostre conjunt de solucions a oferir als nostres clients actuals i futurs:

  • - Consolidada dins de les empreses de construcció de ponts penjants.
  • - Amb un desenvolupament nacional i internacional, sense descuidar oportunitats de negoci en qualsevol àrea geogràfica.
  • - Que es distingeix per la qualitat del treball professional.
  • - Innovador, en continua recerca de nous productes, mercats i serveis a prestar per tal de mantenir un creixement sostingut.
  • - Que ofereixi als seus treballadors oportunitats de desenvolupament personal i professional per atreure i mantenir els millors.
  • - Que contribueixi a la millora i creixement de la societat de la qual es nodreix.
  • - Que perduri, mantenint una rendibilitat sostinguda.

Valors

1.- La nostra gent i el treball en equip

Fomentem la seva motivació i implicació i estem compromesos amb la seva seguretat en el treball. Els ajudem en la seva formació i desenvolupament personal, conciliant els objectius de l’empresa amb els personals. Creiem que només cooperant i complementant-nos aconseguirem els millors resultats i les fites més importants professionals. Intentem escoltar els seus precs i mirem de potenciar la visió crítica per tal fer sentir a tots part de l’equip.


2.- Orientació al client

Creiem que l’atenció al client, escoltant les seves necessitats és el que ens farà arribar al nostres verdader objectiu. La seva satisfacció és un objectiu constant que no conclou amb el lliurament dels nostres productes, si no en la fidelització.


3.- Ètica

L’honestedat, el respecte, la professionalitat, la transparència i la responsabilitat, són valors que estan dins l’ètica de l’empresa, i que han d’estar sempre presents en cada activitat realitzada i en el dia a dia.


4.- Fiabilitat

Som fiables en tot allò que diem i fem. Recercant solucions i sempre respectem els nostres compromisos.


5.- Excel•lència

Busquem la excel•lència com meta de la realització professional, coneixent la importància de l’esforç per millorar cada dia.

 

 


 

< Volver